Участие в оперативни програми
„ФРУТ КОРЕКТ“ ООД

08.11.2021 г. Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

последиците от пандемията COVID-19

„ФРУТ КОРЕКТ“ ООД - реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.